ارسال بسته از”کانادا ؛ تورنتو” به “ایران ؛ تهران یا اصفهان”

مبداکانادا / تورنتو
مقصدایران / تهران یا اصفهان
نوع بستهسایر موارد
وزن بسته1یا2کیلوگرم
قیمت پیشنهادی40دلار تا 50 دلار توافقی

* لازم است بلیط مسافر را مشاهده کنم
*لازم است مدارک شناسایی مسافر را مشاهده کنم


ثبت رایگان آگهی