ارسال بسته از”ایران ؛ تهران” به “آمریکا ؛ فلوریدا”

مبداایران / تهران
مقصدآمریکا / فلوریدا
نوع بستهپوشاک
وزن بسته۳کیلوگرم
قیمت پیشنهادی۵۰۰ هزار تومان

* لازم است بلیط مسافر را مشاهده کنم
*لازم است مدارک شناسایی مسافر را مشاهده کنم


ثبت رایگان آگهی