پذیرش بسته از “فرانسه ، لیون” به “ایران ، تهران-مشهد”

مبدافرانسه / لیون
مقصدایران / تهران-مشهد
تاریخ پرواز25 December
وزن خالی بار20

* بسته باید کاملا قابل رویت باشد
* لازم است محتویات بسته را به طور کامل بررسی کنم
* لازم است مدارک شناسایی صاحب بسته را مشاهده کنم
* لازم است محتویات بسته را بررسی کنم


ثبت رایگان آگهی