پذیرش بسته از “ایران ، tehran” به “هلند ، Amsterdam “

مبداایران / tehran
مقصدهلند / Amsterdam
تاریخ پرواز10 April
وزن خالی بار

* بسته باید کاملا قابل رویت باشد
* لازم است محتویات بسته را به طور کامل بررسی کنم
* بسته را بعد از گیت فرودگاه تحویل می‌گیرم
* لازم است مدارک شناسایی صاحب بسته را مشاهده کنم
* لازم است محتویات بسته را بررسی کنم


ثبت رایگان آگهی