پذیرش بسته از “ایران ، Tehran ” به “آلمان ، هامبورگ”

مبداایران / Tehran
مقصدآلمان / هامبورگ
تاریخ پرواز17 February
وزن خالی بارندارد

* بسته باید کاملا قابل رویت باشد
* لازم است محتویات بسته را به طور کامل بررسی کنم
* لازم است مدارک شناسایی صاحب بسته را مشاهده کنم
* لازم است محتویات بسته را بررسی کنم


ثبت رایگان آگهی