پذیرش بسته از “ایران ، تهران” به “کانادا ، مونترال”

مبداایران / تهران
مقصدکانادا / مونترال
تاریخ پرواز12 January
وزن خالی بارفقط مدارک و موارد بدون وزن

* بسته باید کاملا قابل رویت باشد
* اقلامی که قبول می کنم : مدارک و آیتم های کوچک و بدون وزن


ثبت رایگان آگهی