پذیرش بسته از “ایران ، تهران” به “کانادا ، تورنتو”

مبداایران / تهران
مقصدکانادا / تورنتو
تاریخ پرواز23 December
وزن خالی بار2کیلو

* بسته باید کاملا قابل رویت باشد
* لازم است محتویات بسته را به طور کامل بررسی کنم
* بسته را بعد از گیت فرودگاه تحویل می‌گیرم
* لازم است مدارک شناسایی صاحب بسته را مشاهده کنم
* لازم است محتویات بسته را بررسی کنم
* اقلامی که قبول می کنم : مدارک
* اقلامی که قبول نمی کنم : دارو خوراکی


ثبت رایگان آگهی