پذیرش بسته از “ایران ، تهران” به “ایتالیا ، بلونیا ، میلان ، جنوا”

مبداایران / تهران
مقصدایتالیا / بلونیا ، میلان ، جنوا
تاریخ پرواز11 December
وزن خالی بار15

* بسته باید کاملا قابل رویت باشد
* لازم است محتویات بسته را به طور کامل بررسی کنم
* لازم است مدارک شناسایی صاحب بسته را مشاهده کنم
* لازم است محتویات بسته را بررسی کنم


ثبت رایگان آگهی