پذیرش بسته از “ایران ، تهران” به “آلمان ، فرانکفورت”

مبداایران / تهران
مقصدآلمان / فرانکفورت
تاریخ پرواز27 January
وزن خالی بارحداکثر با وزن ۲۰۰ گرم

* بسته باید کاملا قابل رویت باشد
* لازم است محتویات بسته را به طور کامل بررسی کنم
* بسته را بعد از گیت فرودگاه تحویل می‌گیرم
* لازم است مدارک شناسایی صاحب بسته را مشاهده کنم
* لازم است محتویات بسته را بررسی کنم
* اقلامی که قبول می کنم : فقط مدارک با وزن زیر ۲۰۰ گرم
* اقلامی که قبول نمی کنم : اقلامی غیر از اسناد و مدارک


ثبت رایگان آگهی