پذیرش بسته از “آلمان ، Hamburg, Hannover ” به “ایران ، مشهد”

مبداآلمان / Hamburg, Hannover
مقصدایران / مشهد
تاریخ پرواز29 December
وزن خالی بار5

* بسته باید کاملا قابل رویت باشد
* لازم است محتویات بسته را به طور کامل بررسی کنم
* لازم است مدارک شناسایی صاحب بسته را مشاهده کنم
* لازم است محتویات بسته را بررسی کنم
* اقلامی که قبول می کنم : مدارک و اقلام سبک مجاز از نظر شبکه هوائی
* اقلامی که قبول نمی کنم : دارو,طلا ،وسایل غیر مجاز در ایران و آلمان وسایل الکترونیکی و دخانیات


ثبت رایگان آگهی