پذیرش بسته از “آلمان ، هامبورگ” به “ایران ، تهران”

مبداآلمان / هامبورگ
مقصدایران / تهران
تاریخ پرواز6 March
وزن خالی بار٢٠ كيلو

* بسته باید کاملا قابل رویت باشد
* لازم است محتویات بسته را به طور کامل بررسی کنم
* لازم است مدارک شناسایی صاحب بسته را مشاهده کنم
* لازم است محتویات بسته را بررسی کنم
* اقلامی که قبول می کنم : لباس و مدارك


ثبت رایگان آگهی