پذیرش بسته از “آلمان ، فرایبورگ” به “ایران ، تهران”

مبداآلمان / فرایبورگ
مقصدایران / تهران
تاریخ پرواز25 March
وزن خالی بارکم حجم وحداکثر۴۵کیلو مدارک نامحدود

* بسته باید کاملا قابل رویت باشد
* لازم است محتویات بسته را به طور کامل بررسی کنم
* لازم است مدارک شناسایی صاحب بسته را مشاهده کنم
* لازم است محتویات بسته را بررسی کنم
* اقلامی که قبول می کنم : لباس وکفش لوازم ارایشی
* اقلامی که قبول نمی کنم : دارو ‌محصولات باشگاهی وپروتینی


ثبت رایگان آگهی