پذیرش بسته از”آلمان ، Karlsruhe” به “ایران ، Tehran”

مبداآلمان / Karlsruhe
مقصدایران / Tehran
تاریخ پرواز28 May
وزن خالی بار

* بسته باید کاملا قابل رویت باشد
* لازم است محتویات بسته را به طور کامل بررسی کنم
* لازم است مدارک شناسایی صاحب بسته را مشاهده کنم
* لازم است محتویات بسته را بررسی کنم
* اقلامی که قبول می کنم : فقط مدارک


ثبت رایگان آگهی